Výzkum a vývoj

VÝZKUM A VÝVOJ V POPŘEDÍ ZÁJMU

Jedním z charakteristických, i když jen zřídka uvědomovaných rysů slova kvalita je skutečnost, že zvláště v českém jazyce je toto slovo termínem s užšími významovými hranicemi, než je tomu v případě jazyků některých národů na západ od našich hranic. V Italštině je více než "nejnutnější standard, jakost" spíše vnímáno jako "nevšední přednost" nebo "hodnotová mimořádnost". Stav věci vybízí zde k pokornějšímu používání tohoto slova, užívat jej v nezbytných situacích. O to více je součástí trvalého úsilí každého úspěšného výrobce na Apeninském poloostrově snaha o ztělesnění tohoto slova ve svých výrobcích. Velká pozornost, která je u firmy ASTRA VERNICI věnována výzkumu a vývoji nových povrchových úprav je jedním z nejrespektovanějších principů k dosažení tohoto cíle. Praktickým nástrojem k jeho naplnění je moderně vybavené laboratorní a poloprovozní zázemí a také tým špičkových vývojových pracovníků, techniků a provozních operátorů. Výsledky soustavné práce tohoto vysoce kvalifikovaného týmu nepřinášejí jen dílčí vylepšení tradičních kompozic, ale i zcela nová řešení pro jednotlivé skupiny nátěrových hmot. Jedním z nejvýraznějších úspěchů aplikovaného výzkumu prováděného u společnosti ASTRA VERNICI je například v nedávné době uvedená nová generace vodouředitelných nátěrových hmot. 

NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE VE SLUŽBÁCH ZÁKAZNÍKŮ

Investice do nových výrobních technologií realizované v uplynulých letech znamenaly zásadní zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ASTRA VERNICI na klíčových trzích, jak evropských, tak i oblastí blízkého východu, Austrálie a Ameriky. 
Modernizované výrobní linky vyznačující se kompletní automatizací výrobních procesů, zahrnující zejména přepravu médií, jejich přesné dávkování, několika úrovňovou homogenizaci a následné plnění přepravních obalů na výstupu, zásadně zvyšují nejen technologickou jistotu ve výrobě široké produktové škály, ale činí ji zárověň i velmi flexibilní.
Naše zkušenosti dokládají, že neustálá soustředěnost na nejnovější trendy v oblasti technologické automatizace je nezbytná k dosažení úspěchu v celosvětové soutěži. Jsme také přesvědčeni, že jde o jednu z hlavních cest jak přispět i k trvalé prosperitě našich vážených zákazníků.

Náš cíl

ASTRA VERNICI S.r.l. vyrábí průmyslové nátěrové hmoty na dřevo a související materiály. Velkou pozornost věnuje aplikovanému výzkumu a vývoji nových produktů s cílem dosáhnout nejlepších výsledků v povrchové úpravě dřeva, spolu s maximální péčí o ochranu životního prostředí. Mezi její zákazníky patří zejména nábytkáři, stavebně-truhlářské a tesařské firmy a ostatní dřevozpracovatelé. Dlouhodobým cílem společnosti je budovat vyspělá obchodní zastoupení s technickým a obchodním servisem nejvyšší úrovně.