ASTRA VERNICI - průmyslové nátěrové hmoty na dřevo

ZAMĚŘENO NA KVALITU JIŽ VÍCE NEŽ 60 LET

Výroba nátěrových hmot určených k zušlechtění a ochraně dřevěných povrchů nejen nábytku ale i jiných, zejména uměleckých předmětů ze dřeva má v Itálii historickou tradici. Není mnoho výrobců nátěrových hmot na Apeninském poloostrově, které lze považovat za přímé nástupce italských lakařských tradic. Hrdým pokračovatelem odkazu původních řemeslných hutí, zabývajích se přípravou nátěrových hmot z těch nejkvalitnějších, ve své době dostupných surovin, je i rodinná společnost ASTRA VERNICI S.r.l., která vyrábí nátěrové hmoty určené k povrchovým úpravám dřeva již od r. 1951. Trvalý důraz, který je ve firemní strategii kladen na výzkum a vývoj nových povrchových úprav dřeva přinesl zvláště v nedávné době řadu nových řešení. Hlavním cílem při vývoji nových produktů není jen dosažení nových zpracovatelských a užitných vlastností povrchových úprav dřeva, ale také maximální prevence zatížení životního prostředí při jejich zpracování.
Řadu klíčových kroků v oblasti vývoje nových produktů a zavádění špičkových technologiíí do výrobního procesu uskutečnila ASTRA VERNICI v několika posledních letech. Hlavním motivem těchto změn bylo dosažení supermoderní úrovně společnosti ve světovém měřítku.

Náš cíl

ASTRA VERNICI S.r.l. vyrábí průmyslové nátěrové hmoty na dřevo a související materiály. Velkou pozornost věnuje aplikovanému výzkumu a vývoji nových produktů s cílem dosáhnout nejlepších výsledků v povrchové úpravě dřeva, spolu s maximální péčí o ochranu životního prostředí. Mezi její zákazníky patří zejména nábytkáři, stavebně-truhlářské a tesařské firmy a ostatní dřevozpracovatelé. Dlouhodobým cílem společnosti je budovat vyspělá obchodní zastoupení s technickým a obchodním servisem nejvyšší úrovně.