O společnosti

Výrobní program společnosti ASTRA VERNICI je zaměřen na průmyslové nátěrové hmoty, určené pro profesionální zpracování při povrchovém dokončování výrobků ze dřeva. Ačkoliv byla založena již před více než 60-ti lety, je v současnosti vedena dynamickým týmem mladých lidí, vycházejícím z hlubokých znalostí a praktických zkušeností v oboru povrchových úprav dřeva. ASTRA VERNICI chápe svoji úlohu v oblasti vývoje a výroby nových nátěrových hmot na dřevo jako poslání. Nátěrové hmoty společnosti ASTRA VERNICI nacházejí uplatnění nejen v zemi svého vzniku, tedy v Itálii ale dostávají se prostřednictvím národních zastoupení také k zákazníkům v mnoha zemích světa.

SPOLEČNÉ CÍLE - PARTNERSTVÍ

Spolupráce s námi neznamená být pouze součástí přátelského týmu, jehož členové pracují na dosažení stejných cílů, ale značnou měrou také vytvářet hodnoty, které mohou být využitelné pro ostatní členy tohoto týmu, ať už se vyskytují kdekoliv na světě. Velmi si proto vážíme vstřícnosti našich odběratelů při oboustranné výměně zkušeností plynoucích z průmyslového zpracování našich barev a laků.
Zvláště na kvalitu spolupráce s regionálními obchodními zastoupeními klademe vysoký důraz. Úzkou spolupráci se všemi našimi zákazníky považujeme za fundamentální zdroj poznání ze kterého vycházejí naše strategická rozhodnutí o směřování společnosti v budoucnu.
ASTRA VERNICI nabízí partnerství při budování obchodního zastoupení ve Vašem regionu. Cílem oboustranné spolupráce je vytvoření takových podmínek, které povedou k trvalému rozvoji obchodu v daném regionu. Jsme přesvědčeni, že velmi dobrých výsledků lze dosáhnout i na těch nejnáročnějších trzích. Pojďme proto uchopit zajímavé příležitosti společně.

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Naši zákazníci jsou považování za “externí členy našeho týmu”. Patří mezi ně zejména nábytkáři, výrobci stavební truhlařiny, zakázkoví truhláři a všichni ostatní dřevozpracovatelé provádějící na svých výrobcích povrchovou úpravu. Jedná se zejména o tyto výrobky: moderní dýhovaný i historizující nábytek z masivního dřeva, kuchyňské linky z dřevovláknitých materiálů s povrchovou úpravou dokončovanou leštěním, koupelnové sestavy, kancelářský nábytek, dětský nábytek, dětské hračky, umělecké výrobky ze dřeva, hudební nástroje, obrazové lišty, garnýže, sportovní potřeby. Dále židle, stoly, zárubně, podlahy, schody, venkovní i vnitřní dveře, okna, dřevěné fasády, venkovní tesařské konstrukce, terasy z dřevin severního mísrného pásma i dřevin exotických, srubové a roubené stavby, šindelové střechy, díla zahradní architektury drobnější povahy - pergoly, altány, treláže, ploty aj.
Naše bohaté zkušenosti v kombinaci s důsledností a rychlou reakcí na podněty přicházející od výrobců - zpracovatelů našich nátěrových hmot nám dávají příležitost dosahovat výsledků, které splňují veškeré jejich požadavky. Zavázali jsme se reagovat na individuální potřeby našich dlouhodobě spolupracujících odběratelů a naše práce nám přináší uspokojení pouze pokud jsou spokojeni také oni.

Náš cíl

ASTRA VERNICI S.r.l. vyrábí průmyslové nátěrové hmoty na dřevo a související materiály. Velkou pozornost věnuje aplikovanému výzkumu a vývoji nových produktů s cílem dosáhnout nejlepších výsledků v povrchové úpravě dřeva, spolu s maximální péčí o ochranu životního prostředí. Mezi její zákazníky patří zejména nábytkáři, stavebně-truhlářské a tesařské firmy a ostatní dřevozpracovatelé. Dlouhodobým cílem společnosti je budovat vyspělá obchodní zastoupení s technickým a obchodním servisem nejvyšší úrovně.